EKO-INFORMATIKA

Ova grupa djeluje od 2017. godine u našoj školi.
Voditeljica grupe je Bernarda Musović.
Grupa je namijenjena zainteresiranim učenicima predmetne nastave; namjena ove aktivnosti je istraživačka nastava, korištenje i primjena suvremenih tehnologija, razvijanje i njegovanje radnih navika, odgovornosti, samostalnosti i poduzetnosti; osposobljavanje učenika za buduće zanimanje ili hobi te snalaženje u suvremenom svijetu.

Ciljevi grupe:
1) Popularizacija ekologije kroz primjenju informacijsko-komunikacijske tehnologije
2) Razumijevanje znanosti i njezine uloge u društvu
3) Poticanje učenika na učenje kroz istraživačku nastavu
4) Razvoj kritičkog razmišljanja, povezivanja gradiva iz različitih predmeta i primjena naučenoga u svakodnevnom životu
5) Korištenje znanja iz informatike za izradbu web stranica te njihovo uređivanje i ažuriranje
6) Primjena znanja iz informatike (programiranje) u svrhu korištenja micro:bit uređaja i njegova implementacija u praktičan rad

Načini realizacije:
-Učenici će promatranja izvršiti u okolišu škole s ciljem određivanja različitih biljnih vrsta (Projekt Drvo kod)
-Determinacija biljnih vrsta putem literature i mobilne aplikacije Pl@anNet
-Dokumentirat će i prikazati zapažanja putem korištenja web stranica (izraditi web stranicu koristeći besplatne i jednostavne web alate, obraditi slike i ostale multimedijske datoteke za prikaz na mrežnom mjestu).
Naučit će se koristiti micro:bit-om (programiranje) i njega koristiti kao uređaj za određena mjerenja u prirodi (Projekt „Želim stablo“)